English Euro

English Euro (EN)

Logo C#elminska Chełmińska
Menu Menu
Shopping Cart Shopping Cart
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

Odstąpienie od umowy

Każdemu konsumentowi korzystającemu ze sklepu internetowego www.chelminskamarzena.pl na podstawie przepisów prawa, przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy zakupu towaru, bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej.

Termin:
Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany poniżej:

"MARZENA C#EŁMIŃSKA"
ul. Chełmońskiego 3/10
26-600 Radom
e-mail: kontakt@chelminskamarzena.pl

    
Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Firma nie przyjmuje przesyłek pobraniowych. Konsumet pokrywa koszty przesyłki zwrotnej.

- Zwracany towar musi być nieużywany, wraz z oryginalnym, nie zniszczonym opakowaniem, kompletny, z gwarancją i innymi elementami, które posiadał w momencie sprzedaży.

- Do zwracanego towaru proszę dołączyć paragon fiskalny lub fakturę (o ile była wystawiona na życzenie klienta) oraz - w przypadku uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu – Protokół Szkody sporządzony w momencie odbioru towaru w obecności listonosza lub kuriera i podpisany przez osobę dostarczającą przesyłkę.

Zwracane produkty należy odesłać listem poleconym lub kurierem na adres siedziby:
  
"MARZENA C#EŁMIŃSKA"
ul. Chełmońskiego 3/10
26-600 Radom
e-mail: kontakt@chelminskamarzena.pl
    

Kwota zamówienia zwracana jest Klientowi przelewem bankowym w terminie 14 dni od daty fizycznego otrzymania zwrotu przez sklep (wraz z kompletną dokumentacją). 

Wyłączenie prawa odstąpienia

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

- umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
- towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;
- świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
- Klient chce dokonać zwrotu po upłynięciu terminu 14 dni od otrzymania produktu 

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl