English Euro

English Euro (EN)

Logo C#elminska Chełmińska
Menu Menu
Shopping Cart Shopping Cart
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

Reklamacje

Formularz Reklamacji Towarów
Rodzaj żądania reklamacyjnego:
Rodzaj żądania reklamacyjnego:
1. Wymiana towaru na nowy
2. Nieodpłatna naprawa towaru
3. Obniżenie ceny towaru o kwotę ...
4. Odstępuję od umowy i zwrot ceny towaru na konto ...
Niepoprawna weryfikacja - reCAPTCHA.

Wypełnij formularz reklamacji obok:

  • Odbierz otrzymaną wiadomość e-mail
  • Potwierdź zgłoszenie i wydrukuj wygenerowany formularz reklamacyjny.

 

Skompletuj przesyłkę:

  • Wydrukowany formularz zwrotu
  • Dowód zakupu
  • Zwracany towar
  • Prosimy starannie zabezpieczyć zawartość przesyłki

 

Wyślij przesyłkę na adres:

  • SHOW ROOM: ul. Żeromskiego 36, 26-600 Radom (z dopiskiem "Reklamacja")

 

Oczekuj na przyjęcie przesyłki:

  • Po otrzymaniu przesyłki niezwłocznie poinformujemy Cię o dalszych krokach.

 


 

Regulamin Reklamacji:

Reklamacje

Reklamacji podlegają wady techniczne/fizyczne (wady fabryczne), lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy.
 
Do wad fizycznych nie zalicza się różnic w wyglądzie produktów. Kolory i wykończenia produktów oferowanych w sklepie mogą nieznacznie różnić się od wyglądu w rzeczywistości. Może wynikać to z ustawień parametrów Twojego monitora oraz z zastosowanych technik fotograficznych. Nie stanowią one podstawy do składania reklamacji.

Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni licząc od daty otrzymania przez Sklep reklamowanych towarów.
Klient powinien niezwłocznie poinformować sklep o swoich zastrzeżeniach co do produktu na adres:    
  
marzena.chelminska@o2.pl
  
Reklamowany towar, odpowiednio spakowany i zabezpieczony należy odesłać na adres siedziby firmy:
   
 "MARZENA C#EŁMINSKA" 
ul. Gospodarcza 14J
26-616 Radom
   
Koszty przesyłki pokrywa Zamawiający. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji wartość reklamowanego towaru jest zwracana Klientowi przelewem bankowym w terminie 14 dni od daty fizycznego otrzymania zwrotu przez sklep (wraz z kompletną dokumentacją).  

W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji całkowity koszt transportu pokrywa Klient. Nie odebranie takiej przesyłki przez klienta będzie skutkowało zaniechaniem ponownego wysłania produktu, chyba że klient pokryje koszty poniesione z tytułu wysłania oraz zwrotu reklamowanego produktu do sklepu. Produkty będą przechowywane przez 14 dni od momentu zwrotu nieodebranej przesyłki.

  • Przesyłki są zawsze dobrze zabezpieczone. Przed podpisaniem odbioru przesyłki obejrzyj dokładnie opakowanie. Jeżeli są widoczne jakieś uszkodzenia nie odbieraj jej lub odbierz i sporządź - w obecności listonosza lub kuriera - Protokół Szkody. Na podstawie tego dokumentu możemy uznać reklamację. Kurier po dostarczeniu przesyłki ma obowiązek odczekać, aż sprawdzisz zawartość przesyłki i ogólny stan produktów. W przypadku przesyłki „za pobraniem" sprawdzenie zawartości możliwe jest dopiero po uregulowaniu kurierowi należności.
  • W przypadku stwierdzenia, że produkt został mechanicznie uszkodzony lub posiada braki, kurier ma obowiązek natychmiastowego spisania Protokołu Szkody i pozostawienia Tobie jego kopii. Uwaga – odpowiedni druk powinien mieć przy sobie kurier, w przeciwnym przypadku należy spisać odręczne oświadczenie opisujące stan produktów, jego zabezpieczeń i opakowania. Oświadczenie takie musi być opatrzone datą oraz podpisami Kupującego i kuriera. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych lub braków w przesyłce będą rozpatrywane tylko w przypadku spisania w obecności przedstawiciela firmy spedycyjnej Protokołu Szkody. W takim przypadku Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego kontaktu ze Sprzedającym, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od momentu doręczenia przesyłki.

UWAGA!
 Przyjęcie przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia mechanicznego. Jeżeli nie sporządzisz wspólnie z przewoźnikiem Protokołu Szkody w momencie odbioru przesyłki, droga reklamacji zostanie zamknięta.

    

W przypadku zwrotów i reklamacji prosimy postępować zgodnie z naszym regulaminem dostępnym pod adresem https://chelminskamarzena.pl/regulamin
Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl